Synaxis of All Saints of Ukraine
Who we Are

         

Хто Ми Є

The Ukrainian Greek-Catholic Church (further The UGCC) is the largest Eastern Catholic Church of its own law (Ecclesia sui juris).

The UGCC belongs to the group of Churches of the Byzantine rite which are in complete mutual communion with the Roman Hierarch and acknowledge his spiritual and jurisdictional authority. In this context “rite” means the liturgical, theological, spiritual and legal inheritance.   

Names which are used to define the UGCC:

Union Church;

Ukrainian Catholic Church;

Ukrainian Catholic Church of the Byzantine (Greek) Tradition.

Kyivan Catholic Church;


The name Greek-Catholic Church was introduced by Empress Maria Theresa in 1774 in order to distinguish it from the Roman Catholic and Armenian Catholic Churches.

In official Church documents the term Ecclesia Ruthena unita was used to designate the UGCC. From 1960 in official documents the name Ukrainian Catholic Church appears in relation to the Ukrainian Catholics of the diaspora and the Church in Soviet Ukraine, underground at that time. In the pontifical statistical annual Annuario Pontificio the name Ukrainian Catholic Church of the Byzantine rite is used. At the Synod of Bishops of the UGCC (in September 1999) it was suggested to use the name Kyivan Catholic Church, which would underline the identity of this Church.

 

 


 

 

 

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ), - одна з чотирьох традиційних українських Церков – спадкоємиць Володимирового хрещення, що налічує біля шести мільйонів вірних в усіх регіонах України та на шести континентах світу; є найбільшою Східною Католицькою самоуправною Церквою (Ecclesia sui juris); зберігає візантійсько-український обряд, тобто - літургічне, богословське, духовне та правове насліддя; перебуває у повному сопричасті зі Вселенським Архиєреєм – Папою Римським і визнає його духовну та юрисдикційну владу; прагне до відновлення первісної єдності Київської Церкви; твердо й послідовно відстоює право українського народу на свою незалежну соборну державу та становлення в ній зрілого громадянського суспільства; реалізує велику кількість благодійних та громадських проектів в Україні та поза її межами.


НАЗВИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ НА ОКРЕСЛЕННЯ УГКЦ:
Унійна Церква;
Українська Католицька Церква;
Українська Католицька Церква візантійського (Грецького) обряду;
Київська Католицька Церква.

 

Назву Греко-Католицька Церква запровадила імператриця Марія-Тереза у 1774 році для того, щоб відрізнити її від Римо-Католицької та Вірменської Католицької Церков.

В офіційних церковних документах для окреслення УГКЦ вживали термін Ecclesia Ruthena unita. Із 1960 року в офіційних документах фігурує назва Українська Католицька Церква стосовно українських католиків діаспори та підпільної на той час Церкви у радянській Україні. У папському статистичному річнику Annuario Pontificio використовують назву Українська Католицька Церква візантійського обряду. На Синоді Єпископів УГКЦ (вересень 1999 р.) було запропоновано вживати назву Київська Католицька Церква, яка підкреслювала б ідентичність цієї Церкви.